Netwerk Zuidelijke Randstad

Om de internationale concurrentiepositie van de Zuidelijke Randstad te versterken, werken provincie Zuid-Holland, regio’s en grote steden Rotterdam en Den Haag gelijkwaardig samen in het Samenwerkingsverband Zuidvleugel. De realisering van de ruimtelijk-economische opgaven uit de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de samenwerking met de Rijksoverheid staan daarbij centraal: de vernieuwing van de economie, het vormgeven van een hoogwaardig metropolitaan gebied en het bevorderen van duurzaamheid en externe veiligheid in de Zuidelijke Randstad. Deze opgaven vormen de agenda van het netwerk Zuidelijke Randstad, concreet uitgewerkt in de programma's: Adaptieve Agenda, Voorbereiding BO MIRT, Verstedelijking en Wonen en Stedenbaan (knooppuntontwikkeling), de projecten: Mobiliteitsinnovatie en Onderwijs-Arbeidsmarkt, en de diverse MIRT-afspraken.

Het netwerk Zuidelijke Randstad is geen aparte rechtspersoon, maar een publiek-publiek netwerk, waaraan elke partner een bijdrage levert in de vorm van kennis, capaciteit en (beperkte) middelen. De deelnemende partners in het netwerk Zuidelijke Randstad zijn:

Drechtsteden
Holland Rijnland
Regio Midden-Holland
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

De Economische Programmaraad Zuidvleugel is dé publiek-private samenwerking in de Zuidelijke Randstad die nauw verbonden is aan het publiek-publieke netwerk Zuidelijke Randstad.

InnovationQuarter B.V. (IQ), voorheen de ROM Zuidvleugel, is dé investeringsmaatschappij in de Zuidelijke Randstad. IQ staat los van Samenwerkingsverband Zuidvleugel.

Partners