Zuidvleugel

Zuidvleugel

Publicaties

Agenda van de Zuidvleugel

De zuidelijke Randstad is een sterke op de wereld georiënteerde regio, die een forse bijdrage levert aan de economie van Nederland en het internationale vestigingsklimaat van de Randstad. De Zuidvleugel is met 3,2 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte regio's van Europa.

De relatie met de rivieren en de zee en de oriëntatie op de wereld vormen het fundament van de Zuid-Hollandse steden, zowel geografisch, economisch als cultureel. In de afgelopen honderd jaar is een zeer kennisintensieve economie ontstaan met mondiaal unieke specialisaties, die bijdragen aan de concurrentiekracht van de zuidelijke Randstad zelf en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken elders op de wereld, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, voedsel, klimaat en bestuur en recht.

Internationaal georiënteerd

De zuidelijke Randstad is dan ook een sterk internationaal georiënteerde regio. De oriëntatie op de wereld wordt als belangrijk ervaren door de voortschrijdende globalisering. De regio onderscheidt zich in het globale krachtenveld dankzij samenhangende economische clusters en historische steden in een gevarieerd en dynamisch landschap van delta, kust, rivieren en veenweiden.

De economische identiteit van de regio ligt daarmee in de internationale handel, logistiek en waterbouw en de bestuurlijke en juridische organisatie daarvan. Daarnaast is mede door de geografische ligging een sterke havengebonden procesindustrie en tuinbouwsector tot ontwikkeling gekomen. De laatste decennia is een meer diverse economische structuur ontstaan, gekoppeld aan de drie universiteiten en de vele kenniscentra in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Cleantech, Medical en Security. 

Vijf hoofdopgaven

Om de economische positie van deze wereldregio verder te ontwikkelen en te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren, werken de bestuurlijke partners in de Zuidvleugel samen aan de realisering van vijf hoofdopgaven:

→ Naar een schone economie

→ Een bereikbare Zuidvleugel

→ StedenbaanPlus

→ Comfortabel wonen in de stad

→ Landschap dichterbij huis

De opgaven vormen samen de agenda van de Zuidvleugel, concreet uitgewerkt in de programma's: Economische agenda, Bereikbaarheidspakket, StedenbaanPlus, Verstedelijkingsprogramma en Metropolitaan landschap. 

Bekijk ook de brochure Agenda van de Zuidvleugel, met compacte informatie over de Zuidvleugel.

Partners

Deel deze pagina